Енергийна независимост и национална сигурност

 


Пътна карта

Създаване на Пътна карта за собствениците на имоти в с. Бели бряг

През февруари 2019г. започна разработването на пътна карта за различните варианти, свързани с процесите на преселването, предстоящи на собственици на имоти на с.Бели Бряг. Пътната карта ще бъде индивидуална за всяко домакинство, по желание на всеки собственик от уязвимите групи хора.