Енергийна независимост и национална сигурност

 

Застраховане на работниците и служителите на Мини Марица Изток ЕАД, със застраховка „Трудова злополука“

Референтен No: 50 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 22.06.2018 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 09:30 на 25.06.2018 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Решение за откриване

Документация

Техническа спецификация

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Протокол № 1 stamp.pdf 25.07.2018 89 kb   

Протокол № 2 stamp.pdf 25.07.2018 190 kb   

Протокол № 3 stamp.pdf 11.09.2018 122 kb   

Протокол № 4 stamp.pdf 11.09.2018 107 kb   

Протокол № 5 stamp.pdf 11.09.2018 209 kb   

Окончателен доклад

Решение за приключване

Съобщение по чл.43, ал.4 от ЗОП

Договори

Договор MT-375 / 31.10.2018

МТ-375_31_10_2018 stamp 05.11.2018 2984 kb   

Обявление за възлагане на поръчка