Енергийна независимост и национална сигурност

 

Застраховане на работниците и служителите на Мини Марица Изток ЕАД, със застраховка „Трудова злополука“

Референтен No: 50 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 22.06.2018 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 09:30 на 25.06.2018 г.

Решение за откриване

Решение за откриване

Документация

Техническа спецификация

Протоколи / доклади