Енергийна независимост и национална сигурност

 

Застраховане на МПС през 2017 - 2018 година, чрез сключване на застраховка „Пълно каско”, „Частично каско” и „Злополука на лицата в МПС”

Референтен No: 63 / 2017

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 24.08.2017 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 09:00 на 25.08.2017 г.

Решение за откриване

Решение за откриване

Документация

Разяснения

Разяснение 1 08.08.2017 63 kb   

Протоколи / доклади