Енергийна независимост и национална сигурност

 

Застраховане на МПС през 2017 - 2018 година, чрез сключване на застраховка „Пълно каско”, „Частично каско” и „Злополука на лицата в МПС”

Референтен No: 63 / 2017

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 24.08.2017 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 09:00 на 25.08.2017 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Решение за откриване

Документация

Разяснения

Разяснение 1.pdf 08.08.2017 63 kb   

Разяснение 2 ЗОП 63 2017.pdf 21.08.2017 43 kb   

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Протокол 1 2017.pdf 21.09.2017 48 kb   

Протокол 2 2017.pdf 21.09.2017 45 kb   

Протокол 3 2017.pdf 21.09.2017 96 kb   

Протокол 4 2017.pdf 21.09.2017 170 kb   

Окончателен доклад

Решение за приключване

Договори

Договор MT-401 / 08.11.2017

Договор MT-401-8-11-2017 - ОП1 17.11.2017 2425 kb   

Обявление за възлагане на поръчка

Договор MT-402 / 08.11.2017

Договор MT-402-8-11-2017 - ОП2 17.11.2017 2306 kb   

Обявление за възлагане на поръчка