Енергийна независимост и национална сигурност

 

Задължителни периодични медицински прегледи на персонала на „Мини Марица Изток” ЕАД, съгласно изискванията на Наредба № 3/28.02.1987

Референтен No: 154 / 2017

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 23.03.2018 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 09:30 на 26.03.2018 г.

Решение за откриване

Решение за откриване

Решение ЗОП 154 2017.pdf 26.02.2018 5393 kb   

Документация

Техническа спецификация

Протоколи / доклади