Енергийна независимост и национална сигурност

 

Текущ ремонт на съществуващ ж.п. мост над река Сазлийка

Референтен No: 71 / 2019

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 16.09.2019 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 11:00 на 17.09.2019 г.

Решение за откриване

Решение за откриване

Документация

Техническа спецификация

Протоколи / доклади