Енергийна независимост и национална сигурност

 

Строителни и монтажни работи по изграждане на стоманени конструкции за шейна за местима ел. къща за КТП 20/6 кV

Референтен No: 8 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 28.03.2018 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 10:30 на 29.03.2018 г.

Решение за откриване

Решение за откриване

Документация

Техническа спецификация

Техническа спецификация.pdf 21.02.2018 163 kb   

ЧЕРТЕЖИ.zip 21.02.2018 3088 kb   

Протоколи / доклади