Енергийна независимост и национална сигурност

 

Сервизно обслужване на пожарни кранове на територията на Мини Марица Изток ЕАД

Референтен No: 95 / 2017

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 29.08.2017 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 09:30 на 30.08.2017 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Решение за откриване

Решение ЗОП 095 2017.pdf 02.08.2017 3920 kb   

Документация

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Protokol 1.pdf 03.10.2017 278 kb   

Protokol 2.pdf 03.10.2017 1042 kb   

Protokol 3.pdf 02.11.2017 519 kb   

Protokol 4.pdf 02.11.2017 300 kb   

Protokol 5.pdf 02.11.2017 602 kb   

Окончателен доклад

Решение за приключване

Съобщение по чл.43, ал.4 от ЗОП

Договори

Договор МТ - 411 / 20.11.2017

MT-411-20-11-2017 22.11.2017 1197 kb   

Обявление за възлагане на поръчка