Енергийна независимост и национална сигурност

 

Сервизно обслужване на пожарни кранове на територията на Мини Марица Изток ЕАД

Референтен No: 95 / 2017

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 29.08.2017 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 09:30 на 30.08.2017 г.

Решение за откриване

Решение за откриване

Решение ЗОП 095 2017 02.08.2017 3920 kb   

Документация

Протоколи / доклади