Енергийна независимост и национална сигурност

 

Ремонтно възстановяване на ходови звена на багери

Референтен No: 22 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 20.06.2018 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 09:30 на 21.06.2018 г.

Решение за откриване

Решение за откриване

Документация

Техническа спецификация

Тех. спецификации ЗОП 22-2018.pdf 28.05.2018 131 kb   

Чертежи.7z 28.05.2018 2239 kb   

Методика за оценка

Методика ЗОП 22-2018.pdf 28.05.2018 82 kb   

Протоколи / доклади