Енергийна независимост и национална сигурност

 

Ремонт турнодозери и еднокофови багери LIEBHERR

Референтен No: 144 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 18.10.2018 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 09:00 на 19.10.2018 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Решение за откриване

Документация

Техническа спецификация

Методика за оценка

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Протокол 1.pdf 30.11.2018 64 kb   

Протокол 2.pdf 30.11.2018 65 kb   

Протокол 3.pdf 30.11.2018 149 kb   

Протокол 4.pdf 30.11.2018 180 kb   

Окончателен доклад

Решение за приключване

Договори

Договор МТ-466 / 27.12.2018

MT-466-27-12-2018-ЗАЛ 31.12.2018 2039 kb   

Обявление за възлагане на поръчка