Енергийна независимост и национална сигурност

 

Ремонт покрив на ремонтно хале "Подбивни машини"

Референтен No: 61 / 2019

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 17.09.2019 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 09:00 на 18.09.2019 г.

Решение за откриване

Решение за откриване

Решение за откриване.pdf 05.08.2019 283 kb   

Обявление.pdf 05.08.2019 412 kb   

Техническа спецификация

Протоколи / доклади