Енергийна независимост и национална сигурност

 

Ремонт на покрива на спортно - възстановителен център /СВЦ/ на почивна станция „Марица-изток“, гр. Велинград

Референтен No: 70 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 17.07.2018 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 10:30 на 24.07.2018 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Решение за откриване

Документация

Документация за участие.pdf 12.06.2018 1957 kb   

Образци на документи.doc 12.06.2018 97 kb   

espd-request.pdf 12.06.2018 79 kb   

espd-request.xml 12.06.2018 103 kb   

README.txt 12.06.2018 1 kb   

Количествена сметка и приложения.xls 12.06.2018 92 kb   

Техническа спецификация

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Протокол №МТ-01.pdf 30.07.2018 62 kb   

Протокол №МТ-02.pdf 30.07.2018 67 kb   

Протокол №МТ-03.pdf 30.07.2018 70 kb   

Протокол №МТ-04.pdf 30.07.2018 113 kb   

Окончателен доклад

Решение за приключване

Договори

Договор МТ-322 / 07.09.2018

Договор MT-322-7-09-2018-ЗАЛ 10.09.2018 1549 kb   

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка