Енергийна независимост и национална сигурност

 

Ремонт на покрива на спортно - възстановителен център /СВЦ/ на почивна станция „Марица-изток“, гр. Велинград

Референтен No: 70 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 17.07.2018 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 10:30 на 18.07.2018 г.

Решение за откриване

Решение за откриване

Документация

Документация за участие.pdf 12.06.2018 1957 kb   

Образци на документи.doc 12.06.2018 97 kb   

espd-request.pdf 12.06.2018 79 kb   

espd-request.xml 12.06.2018 103 kb   

README.txt 12.06.2018 1 kb   

Количествена сметка и приложения.xls 12.06.2018 92 kb   

Техническа спецификация

Протоколи / доклади