Енергийна независимост и национална сигурност

 

Ремонт на подстанция „Брикетна“ - рудник „Трояново-1“

Референтен No: 71 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 13.08.2018 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 09:30 на 14.08.2018 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Решение за откриване

Документация

Техническа спецификация

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Протокол 1.pdf 24.08.2018 69 kb   

Протокол 2.pdf 24.08.2018 124 kb   

Протокол 3.pdf 16.10.2018 98 kb   

Протокол 4.pdf 16.10.2018 98 kb   

Протокол 5.pdf 16.10.2018 154 kb   

Окончателен доклад

Решение за приключване

Решение 71-2018 - ПС.pdf 16.10.2018 126 kb   

Договори

Договор МТ-386 / 12.11.2018

MT-386-12-11-2018-ЗАЛ 16.11.2018 1904 kb   

Обявление за възлагане на поръчка