Енергийна независимост и национална сигурност

 

Ремонт на подстанция „Брикетна“ - рудник „Трояново-1“

Референтен No: 71 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 13.08.2018 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 09:30 на 14.08.2018 г.

Решение за откриване

Решение за откриване

Документация

Техническа спецификация

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Протокол 1.pdf 24.08.2018 69 kb   

Протокол 2.pdf 24.08.2018 124 kb