Енергийна независимост и национална сигурност

 

Реконструкция на ел. провод „Чавдар и Момчил“ за обезпечаване на консуматорите в района на подстанция №11 и подстанция №12

Референтен No: 11 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 22.03.2018 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 10:30 на 23.03.2018 г.

Решение за откриване

Решение за откриване

Техническа спецификация

Техническа спецификация.pdf 14.02.2018 184 kb   

ЧЕРТЕЖИ.zip 14.02.2018 7491 kb   

Протоколи / доклади