Енергийна независимост и национална сигурност

 

Реконструкция на ел. провод „Чавдар и Момчил“ за обезпечаване на консуматорите в района на подстанция №11 и подстанция №12

Референтен No: 11 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 22.03.2018 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 10:30 на 10.05.2018 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Решение за откриване

Техническа спецификация

Техническа спецификация.pdf 14.02.2018 184 kb   

ЧЕРТЕЖИ.zip 14.02.2018 7491 kb   

Разяснения

Разяснение №1.pdf 28.02.2018 43 kb   

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Протокол № МТ-01.pdf 11.04.2018 68 kb   

Протокол № МТ-02.pdf 11.04.2018 312 kb   

Протокол № МТ-03.pdf 05.06.2018 426 kb   

Протокол № МТ-04.pdf 05.06.2018 104 kb   

Протокол № МТ-05.pdf 05.06.2018 117 kb   

Протокол № МТ-06.pdf 05.06.2018 257 kb   

Окончателен доклад

Решение за предварителен подбор

Съобщение по чл.43, ал.4 от ЗОП

Договори

Договор МТ-237 / 27.06.2018

Договор MT-237-27-06-2018-ЗАЛ 27.06.2018 1701 kb   

Обявление за възлагане на поръчка