Енергийна независимост и национална сигурност

 

Осигуряване на услугата хранене на работниците и служителите на Мини Марица Изток ЕАД

Референтен No: 44 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 14.11.2018 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 09:30 на 15.11.2018 г.

Решение за откриване

Решение за откриване

Документация

Решение за изменение или допълнителна информация

Решение за изменение или допълнителна информация

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Протокол № 1 stamp.pdf 22.01.2019 235 kb