Енергийна независимост и национална сигурност

 

Наемане на три броя булдозери с мощност по – голяма от 186 kW, с оператор за нуждите на рудник „Трояново-1“, с. Трояново

Референтен No: 101 / 2017

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 07.09.2017 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 10:30 на 08.09.2017 г.

Решение за откриване

Решение за откриване

Протоколи / доклади

Решение за приключване