Енергийна независимост и национална сигурност

 

„Изработка на отливки от цветни метали и сплави”

Референтен No: 81 / 2017

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 15.08.2017 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 09:30 на 16.08.2017 г.

Решение за откриване

Решение за откриване

Документация

Разяснения

Протоколи / доклади