Енергийна независимост и национална сигурност

 

„Изработка на отливки от цветни метали и сплави”

Референтен No: 81 / 2017

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 15.08.2017 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 09:30 на 16.08.2017 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Решение за откриване

Документация

Разяснения

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Протокол 1.pdf 25.08.2017 33 kb   

Протокол 2.pdf 25.08.2017 90 kb   

Протокол 3.pdf 16.04.2018 85 kb   

Протокол 4.pdf 16.04.2018 60 kb   

Протокол 5.pdf 16.04.2018 64 kb   

Окончателен доклад