Енергийна независимост и национална сигурност

 

Избор на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна на „Мини Марица-изток“ ЕАД

Референтен No: 26 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 25.07.2018 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 11:00 на 26.07.2018 г.

Решение за откриване

Решение за откриване

Техническа спецификация

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Окончателен доклад