Енергийна независимост и национална сигурност

 

Избор на лицензирана фирма за консултант за упражняване на строителен надзор и изготвяне на технически паспорт на Зали за отдих и провеждане на регламентирани почивки, архив и гаражи. Промяна по време на строителството. III етап – Гаражи

Референтен No: 225 / 2017

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 30.01.2018 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 10:30 на 31.01.2018 г.

Решение за откриване

Протоколи / доклади