Енергийна независимост и национална сигурност

 

Избор на лицензирана фирма за консултант за упражняване на строителен надзор и изготвяне на технически паспорт на Зали за отдих и провеждане на регламентирани почивки, архив и гаражи. Промяна по време на строителството. III етап – Гаражи

Референтен No: 225 / 2017

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 30.01.2018 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 10:45 на 07.03.2018 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Протокол № МТ-01.pdf 08.02.2018 57 kb   

Протокол № МТ-02.pdf 08.02.2018 151 kb   

Протокол № МТ-03.pdf 19.03.2018 129 kb   

Протокол № МТ-04.pdf 19.03.2018 76 kb   

Протокол № МТ-05.pdf 19.03.2018 69 kb   

Окончателен доклад

Решение за приключване

Съобщение по чл.43, ал.4 от ЗОП

Договори

Договор МТ-178 / 09.05.2018

MT-178-9-05-2018 11.05.2018 1198 kb   

Обявление за възлагане на поръчка