Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на въгленови четки за въртящи електрически машини

Референтен No: 211 / 2017

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 19.02.2018 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 09:30 на 20.02.2018 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Решение за откриване

Решение ЗОП 211-2017.pdf 24.01.2018 477 kb   

Документация

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Протокол 1.pdf 04.04.2018 39 kb   

Протокол 2.pdf 04.04.2018 66 kb   

Протокол 3.pdf 04.04.2018 104 kb   

Протокол 4.pdf 04.04.2018 88 kb   

Окончателен доклад

Договори

Договор MT - 186 / 23.05.2018

Обявление за възлагане на поръчка