Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на въгленови четки за въртящи електрически машини

Референтен No: 211 / 2017

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 19.02.2018 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 09:30 на 20.02.2018 г.

Решение за откриване

Решение за откриване

Решение ЗОП 211-2017.pdf 24.01.2018 477 kb   

Документация

Протоколи / доклади