Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на уплътнителни елементи за ролки

Референтен No: 146 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 16.10.2018 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 09:00 на 17.10.2018 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Решение за откриване

Документация

Техническа спецификация

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Окончателен доклад