Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на трансформатори

Референтен No: 29 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 28.05.2018 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 09:30 на 29.05.2018 г.

Решение за откриване

Решение за откриване

Решение ЗОП 29-2018.pdf 02.05.2018 452 kb   

Документация

Протоколи / доклади