Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на сондажни консумативи, инсртументи и части за автосонди УРБ 2А-2 и УГБ 50М

Референтен No: 145 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 13.11.2018 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 09:30 на 14.11.2018 г.

Решение за откриване

Решение за откриване

Документация

Техническа спецификация

Протоколи / доклади