Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на сензори и технически средства за автоматизация

Референтен No: 34 / 2019

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 19.06.2019 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 10:30 на 20.06.2019 г.

Решение за откриване

Решение за откриване

Документация

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Протокол 1.pdf 02.07.2019 105 kb   

Протокол 2.pdf 02.07.2019 116 kb