Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на резервни части и консумативи за апарат “LECO” за определяне на сяра

Референтен No: 75 / 2017

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 14.07.2017 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 11:00 на 17.07.2017 г.

Решение за откриване

Решение за откриване

Протоколи / доклади