Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на резервни части и консумативи за апарат “LECO” за определяне на сяра

Референтен No: 75 / 2017

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 14.07.2017 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 11:00 на 17.07.2017 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Решение за откриване

Разяснения

Разяснение 1_75_2017.pdf 30.06.2017 54 kb   

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Протокол 1_75_2017.pdf 21.08.2017 37 kb   

Протокол 2_75_2017.pdf 21.08.2017 47 kb   

Протокол 3_75_2017.pdf 10.10.2017 56 kb   

Протокол 4_75_2017.pdf 10.10.2017 49 kb   

Протокол 5_75_2017.pdf 10.10.2017 36 kb   

Протокол 6_75_2017.pdf 10.10.2017 69 kb   

Окончателен доклад

Решение за приключване

Договори

Договор 391 / 01.11.2017

Договор MT-391-1-11-2017 09.11.2017 538 kb   

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка