Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на релета и принадлежности за тях

Референтен No: 55 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 04.06.2018 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 10:30 на 05.06.2018 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Решение за откриване

Решение ЗОП 55-2018.pdf 11.05.2018 426 kb   

Документация

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Протокол 1.pdf 16.07.2018 132 kb   

Протокол 2.pdf 16.07.2018 196 kb   

Протокол 3.pdf 29.10.2018 199 kb   

Протокол 4.pdf 29.10.2018 209 kb   

Протокол 5.pdf 29.10.2018 179 kb   

Окончателен доклад

Решение за приключване

Договори

Договор МТ 414 / 30.11.2018

Обявление за възлагане на поръчка

Договор МТ 422 / 11.12.2018

Обявление за възлагане на поръчка