Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на релейни защити

Референтен No: 37 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 28.05.2018 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 10:30 на 29.05.2018 г.

Решение за откриване

Решение за откриване

Решение ЗОП 37-2018.pdf 02.05.2018 480 kb   

Документация

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Протокол 1.pdf 20.07.2018 80 kb   

Протокол 2.pdf 20.07.2018 158 kb