Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на разпределителна уредба ниско напрежение за задвижваща станция

Референтен No: 39 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 02.07.2018 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 09:30 на 03.07.2018 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Решение за откриване

Решение ЗОП 39-2018.pdf 06.06.2018 666 kb   

Документация

Техническа спецификация

Разяснения

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Окончателен доклад