Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на преси за топла вулканизация на ГТЛ с широчина 1800 мм

Референтен No: 205 / 2017

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 31.01.2018 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 11:00 на 01.02.2018 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Решение за откриване

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Протокол 1_205_2017.pdf 15.02.2018 78 kb   

Протокол 2_205_2017.pdf 15.02.2018 53 kb   

Протокол 3_205_2017.pdf 04.05.2018 62 kb   

Протокол 4_205_2017.pdf 04.05.2018 155 kb   

Протокол 5_205_2017.pdf 04.05.2018 79 kb   

Окончателен доклад

Съобщение по чл.43, ал.4 от ЗОП

Договори

Договор МТ-317 / 05.09.2018

Договор MT-317-5-09-2018-ЗАЛ 07.09.2018 1031 kb   

Обявление за възлагане на поръчка