Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на преси за топла вулканизация на ГТЛ с широчина 1800 мм

Референтен No: 205 / 2017

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 31.01.2018 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 11:00 на 01.02.2018 г.

Решение за откриване

Решение за откриване

Протоколи / доклади