Енергийна независимост и национална сигурност

 

„Доставка на полиуретанови пръстени за ГТЛ 1800”

Референтен No: 79 / 2017

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 09.08.2017 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 09:30 на 10.08.2017 г.

Решение за откриване

Решение за откриване

Документация

Протоколи / доклади