Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на планка съединителна 49

Референтен No: 83 / 2017

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 31.07.2017 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 10:30 на 01.08.2017 г.

Решение за откриване

Решение за откриване

Документация

Протоколи / доклади