Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на планка съединителна 49

Референтен No: 83 / 2017

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 31.07.2017 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 13:30 на 16.08.2017 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Решение за откриване

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Протокол №МТ-01.pdf 29.08.2017 70 kb   

Протокол №МТ-02.pdf 29.08.2017 39 kb   

Протокол №МТ-03.pdf 29.08.2017 110 kb   

Протокол №МТ-04.pdf 29.08.2017 96 kb   

Окончателен доклад

Решение за приключване

Договори

Договор МТ-356 / 03.10.2017

Договор MT-356-2017 03.10.2017 558 kb   

Обявление за възлагане на поръчка