Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на очила предпазни - различни видове

Референтен No: 165 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 25.01.2019 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 09:30 на 28.01.2019 г.

Решение за откриване

Решение за откриване

Документация

Техническа спецификация

Протоколи / доклади