Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на очила предпазни - различни видове

Референтен No: 165 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 25.01.2019 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 09:30 на 28.01.2019 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Решение за откриване

Документация

Техническа спецификация

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Протокол № 1 stamp.pdf 18.02.2019 195 kb   

Протокол № 2 stamp.pdf 18.02.2019 214 kb   

Протокол № 3 stamp.pdf 29.03.2019 165 kb   

Протокол № 4 stamp.pdf 29.03.2019 254 kb   

Протокол № 5 stamp.pdf 29.03.2019 151 kb   

Окончателен доклад

Решение за приключване

Съобщение по чл.43, ал.4 от ЗОП

Договори

Договор MT-172 / 10.06.2019

MT-172-10-06-2019-ЗАЛ 17.06.2019 1285 kb   

Обявление за възлагане на поръчка