Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на нагревателни елементи и отоплителни уреди

Референтен No: 180 / 2017

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 22.01.2018 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 13:00 на 23.01.2018 г.

Решение за откриване

Решение за откриване

Решение ЗОП 180-2017.pdf 28.12.2017 443 kb   

Документация

Протоколи / доклади