Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на материали за рехабилитация на външни съоръжения на гара „Разделна”

Референтен No: 99 / 2017

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 04.09.2017 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 09:00 на 05.09.2017 г.

Решение за откриване

Решение за откриване

Документация

Протоколи / доклади