Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на литиеви греси

Референтен No: 110 / 2017

Решение за откриване

Решение за откриване

Протоколи / доклади

Договори

Договор MT 300 / 22.08.2017

договор MT 300-2017 13.09.2017 399 kb   

Обявление за възлагане на поръчка
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка