Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на костюм за заварчици

Референтен No: 30 / 2019

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 26.06.2019 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 09:30 на 27.06.2019 г.

Решение за откриване

Решение за откриване

Документация

Техническа спецификация

Разяснения

Разяснение stamp.pdf 06.06.2019 68 kb   

Разяснение № 2 stamp.pdf 17.06.2019 74 kb   

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Протокол № 1 stamp.pdf 13.08.2019 258 kb   

Протокол № 2 stamp.pdf 13.08.2019 559 kb