Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на калодка вагонна тип Р10-320

Референтен No: 188 / 2017

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 04.01.2018 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 11:00 на 05.01.2018 г.

Решение за откриване

Решение за откриване

Протоколи / доклади