Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на изолирани проводници

Референтен No: 226 / 2017

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 19.01.2018 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 11:00 на 22.01.2018 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Решение за откриване

Решение ЗОП 226-2017.pdf 28.12.2017 373 kb   

Документация

Разяснения

Разяснение 1.pdf 05.01.2018 39 kb   

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Протокол 1.pdf 25.01.2018 64 kb   

Протокол 2.pdf 25.01.2018 39 kb   

Протокол 3.pdf 29.03.2018 42 kb   

Протокол 4.pdf 29.03.2018 117 kb   

Протокол 5.pdf 29.03.2018 58 kb   

Окончателен доклад

Решение за приключване

Договори

Договор МТ 155 / 26.04.2018

Договор ЗОП 226-2017 30.04.2018 824 kb   

Обявление за възлагане на поръчка