Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на изолирани проводници

Референтен No: 226 / 2017

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 19.01.2018 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 11:00 на 22.01.2018 г.

Решение за откриване

Решение за откриване

Решение ЗОП 226-2017.pdf 28.12.2017 373 kb   

Документация

Разяснения

Разяснение 1.pdf 05.01.2018 39 kb   

Протоколи / доклади