Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на инертни материали

Референтен No: 41 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 09.08.2018 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 09:30 на 10.08.2018 г.

Решение за откриване

Решение за откриване

Решение stamp.pdf 04.07.2018 22777 kb   

Документация

Техническа спецификация

Протоколи / доклади

Решение за приключване