Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на двойни метални шкафчета за цивилно и работно облекло

Референтен No: 163 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 29.01.2019 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 09:30 на 30.01.2019 г.

Решение за откриване

Решение за откриване

Документация

Техническа спецификация

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Протокол № 1 stamp.pdf 15.02.2019 233 kb   

Протокол № 2 stamp.pdf 15.02.2019 523 kb