Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на двойни метални шкафчета за цивилно и работно облекло

Референтен No: 163 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 29.01.2019 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 09:30 на 30.01.2019 г.

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения

Решение за откриване

Решение за откриване

Документация

Техническа спецификация

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Протокол № 1 stamp.pdf 15.02.2019 233 kb   

Протокол № 2 stamp.pdf 15.02.2019 523 kb   

Протокол № 3 stamp.pdf 29.03.2019 447 kb   

Протокол № 4 stamp.pdf 29.03.2019 382 kb   

Протокол № 5 stamp.pdf 29.03.2019 216 kb   

Окончателен доклад

Решение за приключване

Договори

Договор MT-153 / 16.05.2019

MT-153-16-05-2019-ЗАЛ 17.05.2019 929 kb   

Обявление за възлагане на поръчка