Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка на двойни метални шкафчета за цивилно и работно облекло

Референтен No: 57 / 2018

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 27.07.2018 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 09:30 на 30.07.2018 г.

Решение за откриване

Решение за откриване

Документация

Техническа спецификация

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Протокол № 1 stamp.pdf 13.09.2018 197 kb   

Протокол № 2 stamp.pdf 13.09.2018 320 kb