Енергийна независимост и национална сигурност

 

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на комутационна апаратура средно напрежение

Референтен No: 65 / 2017

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 29.06.2017 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 09:00 на 30.06.2017 г.

Решение за откриване

Решение за откриване

Решение ЗОП 65-2017.pdf 07.06.2017 524 kb   

Документация

Протоколи / доклади

Протоколи / доклади

Протокол 1.pdf 21.07.2017 51 kb   

Протокол 2.pdf 21.07.2017 120 kb   

Протокол 3.pdf 21.09.2017 205 kb   

Протокол 4.pdf 21.09.2017 91 kb   

Окончателен доклад

Решение за приключване