Енергийна независимост и национална сигурност

 

Диагностика и ремонт на товарни автомобили с повишена проходимост марка MAN

Референтен No: 56 / 2019

Срок за подаване на оферти/заявления: 16:00 на 22.08.2019 г.

Дата на отваряне на оферти/заявления: 09:00 на 23.08.2019 г.

Решение за откриване

Решение за откриване

Решение.pdf 18.07.2019 221 kb   

Обявление.pdf 18.07.2019 259 kb   

Документация

Техническа спецификация

Методика за оценка

Протоколи / доклади