Енергийна независимост и национална сигурност

 

Обяви за работа

Публикувано на 26.06.2017

„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД град РАДНЕВО

 

О Б Я В А

 

Управлението на “Мини Марица-изток” ЕАД търси даназначи служител за следната длъжност :

 

 

 

Длъжност

 

Структурно звено

 

 

Бр.

Изисквания за заемане на длъжността

 

 

Необходими документи за кандидатстване

Степен на образование

 

Специалност

Квалификация, правоспособност

 

 

Инженер оценяване и остойностяване на обекти и други

 

 

Звено „Инвеститорски контрол“

 

Отдел

 „Инвестиции”

 

 

 

 

1

 

Висше - магистър

 

Строителство на сгради и съоръжения;

 

Минно строителство;

 

Разработване на полезни изкопаеми;

 

Технология на минното производство;

 

Минна електромеханика;

 

Електроенергетика и ел. обзавеждане

 

 

 

Трудов стаж:

3 години по специалността

Професионална квалификация: Магистър по специалността;

Езикова квалификация: Препоръчва се ползване на немски или английски език;

Допълнителни изисквания: Работа с компютър, включително със специализирани програмни продукти за ценообразуване

 

 

üМолба до изпълнителния директор;

üАвтобиография (CV);

üДиплома за завършено образование;

üКсерокопие на трудова и/или осигурителна книжка;

üДокумент за езикова квалификация и компютърна грамотност

 

 

 

    • Срок за подаване на документи: до 30.06.2017г. (включително).

    • Документите се завеждат в деловодството на Управлението на “Мини Марица-изток” ЕАД.

Данните, които ни предоставяте доброволно са лични данни по ЗЗЛД. Те подлежат на специална защита и ние поемаме ангажимент да ги опазваме, съхраняваме и използваме само за наша информация и да не ги предоставяме на трети лица.

О   Б   Я   В   А  

 

   Рудник”Трояново-3” търси да  назначи специалист за следното работно място :

 

ДЛЪЖНОСТ

УЧАСТЪК

/ОТДЕЛ/

Брой

Степен на

изисквано образование

Изисквана

Специалност

Изисквана квалификация,

правоспособност

Необходими документи за

кандидатстване

1

2

3

4

5

6

7

8

1

 

 

 

 

 

 

 

Ръководител служба по трудова медицина

 

 

 

 

Служба „Трудова медицина“

 

Отдел „ЗБУТ”

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Висше магистър

 

 

 

 

 

 

Медицина

 

 

 

 

 

 

 

Проф.квалификация:   Магистър - лекар

Трудов стаж: 3 години лекарска практика Следдипломна квалификация: Трудова медицина; Хигиена на труда

Допълнителни изисквания:

Компютърна грамотност

 

1.Молба до Управителя на р-к”Трояново-3”;

2.Автобиография;

3.Диплом за завършено образование.

4. Ксерокопие на трудова и/или осигурителна книжка;

5. Документ за компютърна грамотност.

 

 

 

Срок за подаване на документи до 30.06.2017 г. /включително/.

 

  • Документите се завеждат в деловодството на рудник ”Трояново-3” с. Медникарово.

     

    Данните, които ни предоставяте доброволно са лични данни по ЗЗЛД. Те подлежат на специална защита и ние поемаме ангажимент да ги опазваме, съхраняваме и използваме само за наша информация и да не ги предоставяме на трети лица.