Енергийна независимост и национална сигурност

 

Обява за работа

Публикувано на 17.09.2018

МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД,   Клон рудник „Трояново-3търси да назначи работници за следните работни места :

 

ДЛЪЖНОСТ

УЧАСТЪК

/ОТДЕЛ/

Брой

Степен на

изисквано образование

Изисквана

Специалност

Изисквана квалификация,

правоспособност

Необходими документи за

кандидатстване

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Шофьор автокран, мобилен, верижен -над 16 т

РБ-мех.част

 

2

 

СПТУ, ЕСПУ с УПК

(Средно – ІІ-ра квал.степен)

Машинист-крановик; Монтьор и водач на МПС; Машинно- техническа

Проф.квалификация:

Крановик; Монтьор и водач на МПС; Машинен монтор

Правоспособност:

Свид.за правоспособност за Крановик /машинист на автокран/ с товароподем.над 16 т.; Свидетелство за управление на МПС,

категория “С”

1.Молба доУправителя на р-к”Трояново-3”

2.Автобиография

3.Диплом за образование.

4.Документ за правосп.

5.Свид.за управл.на МПС

 

Срок за подаване на документи до 28.09.2018 год. /включително/.

 

  • Документите се завеждат в деловодството на рудник ”Трояново-3” и по служебен път се предават в отдел „Човешки ресурси“.

     

    Документите, които ни предоставяте доброволно, съдържат Ваши лични данни по смисъла на ЗЗЛД и Регламент 2016/679. Те подлежат на специална защита и ние поемаме ангажимент да ги използваме единствено за целите на подбора по настоящата обява, съгласно Вашето изрично волеизявление, достъп до тях да имат само служители на „Мини Марица Изток” ЕАД, които участват в процеса на подбора и документооборота, обвързани със задължение за поверителност, както и да прилагаме стриктно всички възможни технически и организационни мерки за сигурност. След приключване на процедурата, те се архивират и съхраняват за срок от 3 /три/ години.