Мини Марица изток ЕАД европейското лице на българския въгледобив

english

Добре дошли в Интернет страницата на Мини Марица изток ЕАД

   

      „Мини Марица-изток” ЕАД  е най-голямото въгледобивно предприятие в Република България, експлоатира Източномаришкото лигнитно находище” и е с определяща значимост за националния енергиен баланс. Повече от половин век дружеството работи за светлината, топлината и икономическия просперитет на Република България.

 

      Ние си поставяме високи цели и подхождаме отговорно и професионално към тяхното реализиране. Знаем какво е нашето значение за страната и региона и това ни дава самочувствие. Следваме неотклонно амбицията да бъдем европейското лице на българския въгледобив.

 

         Нашата мисия: 

Да бъдем гарант за енергийната независимост на        Република България, като  добиваме въглищата от Източномаришкото находище

 

      Дружеството съществува, за да работи в полза на обществото, като е в основата на процеса за производство на електроенергия от собствени енергоизточници и така гарантира енергийната независимост на страната и националната сигурност.

 

Нашата визия:

Да бъдем европейското лице на българския въгледобив

 

      Ние се стремим да постигнем европейско ниво в работата на нашата фирма. През 2007 г. в Дружеството са разработени, внедрени и сертифицирани:

       - Система за управление на качеството в съответствие с изискванията на стандарта ISO 9001:2000

       - Система за управление на здравето и безопасността при работа в съответствие със спецификация OHSAS 18001:1999

      - Система за управление на околната среда в съотвествие със стандарта ISO 14001:2004

    

      Внедрената Интегрирана система за управление на корпоративните ресурси SAP-R/3 в Дружеството, осигурява ефективен мениджмънт на процесите.

 

      Чрез последователно налагане на европейски принципи на работа ние градим фирмена култура и имидж на Дружеството и желаем да бъдем разпознавани в обществото като компания, олицетворяваща и прилагаща най-добрите европейски практики и компания на корпоративната социална отговорност

 

Нашата цел: 

Да осигурим ритмична доставка на въглища за термичните централи в региона и напълно да задоволим техните потребности

 

      Стратегията, с която осъществяваме нашата цел, се състои от отделни тактически цели, които в своята комплексност и съгласуваност ни осигуряват нейното изпълнение:

 

·       въвеждане на високотехнологично оборудване и автоматизация;

·        разработване и реализиране  на високотехнологични минни решения;

·        високо професионално ниво на кадрите на всички нива;

·       финансов мениджмънт, осигуряващ експлоатационната, ремонтната и инвестиционна дейност на Дружеството, съобразно Бизнес плана;

·        въвеждане на интегрирана система за управление на качеството и др.

 

Годишен отчет за 2013 г.   Годишен отчет за 2012 г.

 

Годишен отчет за 2010 г.     Годишен отчет за 2011 г.

 

Новини и Събития

Спортистите на “Мини Марица-изток” ЕАД отново първенци

За трета поредна година в кк „Константин и Елена” - Варна под егидата на КНСБ и ФНСМ, в сътрудничество с Българска работническа федерация „Спорт и здраве” от 3-7 септември се проведе спартакиада на българските миньори. В надпреварата се включиха над 350 състезатели от „Мини „Марица-изток” ЕАД, „Елаците Мед”, „Топлофикация” - Перник, „Асарел Медет”, „Дънди прешъс металс” - Челопеч, „Горубсо”- Мадан, „Въгледобив Бобов дол”, „Каолин” АД, Мина „Черно море” и „Мини открит въгледобив” - Перник. Отборът на „Мини Марица-изток” и тази година се качи на най-високото стъпало с общ сбор от всички състезания 108 точки (с 1 повече от миналогодишния актив).

още

Прессъобщения

Миньорите от „Мини Марица-изток” ЕАД подкрепиха ученици в Мизия

Тетрадки, химикали, моливи, тефтери, нотиси и други учебни пособия, необходими за учебната година, изпратиха в сряда от „Мини Марица-изток” ЕАД на учениците от Професионалната гимназия по химични технологии „Васил Левски" с директор Галина Калмушка в пострадалия от наводненията гр. Мизия.

още

Mag Studio Copyright © 2014   Мини Марица изток ЕАД